Top 5 lý do tại sao bạn nên trao đổi thay vì bỏ tiền mua

Đơn giản vì trao đổi mang lại nhiều lợi ích:

  • Lý do 1: Trao đổi hàng hoá tạo ra khách hàng mới, và cho phép bạn mở rộng thị trường của bạn vượt ra ngoài phạm vi các khách hàng trả tiền mặt thông thường.
  • Lý do 2: Trao đổi hàng hoá bảo toàn tiền mặt. Thay vì chi tiêu tiền mặt để mua hàng hóa và dịch vụ cần thiết, bạn sẽ dùng hàng hoá và dịch vụ của mình để đổi lấy cái bạn muốn. Điều này có nghĩa là bạn sẽ có nhiều tiền để sử dụng cho các mục đích khác.
Continue reading “Top 5 lý do tại sao bạn nên trao đổi thay vì bỏ tiền mua”