Người Thầy, Người truyền cảm hứng của tôi

Nếu bạn gặp lại tôi lúc này bạn sẽ nhận thấy sự thay đổi của tôi nhiều như thế nào cả về suy nghĩ và ngoại hình. Điều này không phải tự dưng tôi có được mà tôi phải cảm ơn rất nhiều đến người Thầy, người anh đã truyền cảm hưng và giúp tôi có được rất nhiều sự thay đổi tích cực trong thời gian qua – Thầy Phạm Thành Long

Truyền cảm hứng bằng chính hành động

Đó là cách mà Thầy đã cho mọi người thấy dù có điều gì khó cũng đều có cách để làm được nếu bạn có đỏ nghị lực và quyết tâm

Truyền cảm hứng bằng kiến thức

Những kiến thức quý báu mà Thầy chia sẻ đã đánh thức biết bao con người

Người truyền cảm hứng bằng tình thần đội nhóm

Hãy follow người truyền cảm hứng tuyệt vời của tôi

http://long.vn/pham-thanh-long-nha-dao-tao-truyen-cam-hung-cho-cac-doanh-nhan/

Và cùng tham khảo bài viết của người bạn tôi https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fhuyenkaku.com%2Fpham-thanh-long-nguoi-tao-dong-luc-thay-doi-cuoc-doi-toi%2F%3Ffbclid%3DIwAR1lYKbEbZ2qZc0JvLdbPpTFnAaqak9Pzf18xEVqEEk7w7z91m7nFQw4qOM&h=AT3_7GDArCwx-0Aq4M7uVPiaJ4liKe4Q37dkkgLmi99lrDm7igO0Wx0dWoaK_mpYBQSU7m8CqbfGn6qvzRnEeSzN4u91GKcT6hvKdcCMFZQRNNe5XohXPCtPjT0xoCD4WYkWG0z8RZf_KYaYEw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *