Top 5 lý do tại sao bạn nên trao đổi thay vì bỏ tiền mua

Đơn giản vì trao đổi mang lại nhiều lợi ích:

  • Lý do 1: Trao đổi hàng hoá tạo ra khách hàng mới, và cho phép bạn mở rộng thị trường của bạn vượt ra ngoài phạm vi các khách hàng trả tiền mặt thông thường.
  • Lý do 2: Trao đổi hàng hoá bảo toàn tiền mặt. Thay vì chi tiêu tiền mặt để mua hàng hóa và dịch vụ cần thiết, bạn sẽ dùng hàng hoá và dịch vụ của mình để đổi lấy cái bạn muốn. Điều này có nghĩa là bạn sẽ có nhiều tiền để sử dụng cho các mục đích khác.
Continue reading “Top 5 lý do tại sao bạn nên trao đổi thay vì bỏ tiền mua”

Lợi ích của việc trao đổi hàng hóa

Trong bối cảnh thị trường ngày càng trở nên cạnh tranh hơn thì hầu hết các DN đều ít nhiều gặp khó khăn trong việc:

  • Duy trì dòng tiền ổn định để vận hành kinh doanh
  • Tối ưu các nguồn lực sẵn có của chính DN mình
  • Đau đầu trong việc mở rộng thị trường và tệp khách hàng tiềm năng
Continue reading “Lợi ích của việc trao đổi hàng hóa”